Regulaminy rekrutacji do Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1

Regulamin rekrutacji do Technikum Mechanicznego nr 15 -regulamin rekrutacji TM 15 - 24/25

Regulamin rekrutacji do Branżowej Szkoły I stopnia nr 14 - regulamin rekrutacji BSIS14 - 24/25