Podręczniki dla klas I, dla zawodów nauczanych w Technikum Mechanicznym nr 15 i w Branżowej Szkole I stopnia nr 14 na rok szkolny 2024/2025

Technikum Mechaniczne nr 15:
Technik automatyk -
Technik mechanik - 
Technik pojazdów samochodowych -
Technik mechatronik - 
Technik robotyk -

Branżowa Szkoła I stopnia nr 14:
Elektromechanik pojazdów samochodowych - 
Mechanik pojazdów samochodowych -