Oferta edukacyjna na rok szkolny 2024/2025:

Od 1 września 2024 r. zamierzamy kształcić w 5 -letnim Technikum Mechanicznym nr 15 w zawodach:

Technik elektromobilności 311519, nowy zawód od 1 września 2024r.

W zawodzie technik elektromobilności wyodrębnione są dwie kwalifikacje zawodowe:
MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
MOT.07. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi i naprawy pojazdów zeroemisyjnych
i niskoemisyjnych

Technik automatyk 311909
W zawodzie technik automatyk wyodrębnione są dwie kwalifikacje zawodowe:
ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Technik mechanik 311504
W zawodzie technik mechanik wyodrębnione są dwie kwalifikacje zawodowe:
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Technik mechatronik 311410
W zawodzie technik mechatronik wyodrębnione są dwie kwalifikacje zawodowe:
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Technik pojazdów samochodowych 311513
W zawodzie technik pojazdów samochodowych wyodrębnione są dwie kwalifikacje zawodowe:
TPA
MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
lub
TPB
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Technik robotyk 311413
W zawodzie technik robotyk wyodrębnione są dwie kwalifikacje zawodowe:
ELM.07. Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki
ELM.08. Eksploatacja i programowanie systemów robotyki

 

Od 1 września 2024 r. zamierzamy kształcić w 3-letniej Szkole Branżowej I Stopnia w zawodach:

Mechanik pojazdów samochodowych 723103
- kwalifikacja zawodowa: MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
- kwalifikacja zawodowa: MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych


Film promujący ZSM nr 1-https://www.youtube.com/watch?v=KSUCc5pTDSE&feature=youtu.be

Zapraszamy na naszą stronę - zsm1.krakow.pl