mgr Barbara Szymoniak
Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1
e-mail:zsm1@mjo.krakow.pl
31-120 Kraków
al. Mickiewicza 5
tel.(12)422-64-43, tel./fax(12)634-30-46

mgr inż. Waldemar Nowak
Wicedyrektor
Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1

kontakt elektroniczny z wicedyrektorem szkoły
e-mail:zsm1@mjo.krakow.pl

mgr Piotr Duda
Wicedyrektor
Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1

kontakt elektroniczny z wicedyrektorem szkoły
e-mail:zsm1@mjo.krakow.pl

mgr inż. Marcin Kowalczyk
Kierownik Szkolenia Praktycznego
kontakt elektroniczny z kierownikiem szkolenia praktycznego
e-mail:zsm1@mjo.krakow.pl