Wykaz umów najmu, dzierżawy, użyczenia, obowiązujących w ZSM nr 1 w 2021 r.- stan na 1.01.2021 r. - wykaz_wynajmow.pdf