W dniach od 4 do 13 grudnia 2023 r. uczniowie i nauczyciele ZSM nr 1 brali udział w akcji charytatywnej "Czerwonokrzyska Gwiazdka 2023", polegającej na Bożonarodzeniowej zbiórce żywności oraz chemii gospodarczej dla potrzebujących.

„Czerwonokrzyska Gwiazdka” jest to ogólnopolska akcja pomocy świątecznej Polskiego Czerwonego Krzyża, która skierowana jest do osób potrzebujących – najuboższych i do opuszczonych, jak również do rodzin wielodzietnych oraz osób samotnie wychowujących dzieci; także do osób bezrobotnych, bezdomnych i chorych.

Wsparcie przekazywane jest też do noclegowni, schronisk, świetlic środowiskowych i punktów opieki PCK.

Pomocą Polskiego Czerwonego Krzyża dla potrzebujących w ramach „Czerwonokrzyskiej Gwiazdki” jest najczęściej:
– Wydawanie paczek z żywnością, środkami czystości, odzieżą, słodyczami i zabawkami.
– Organizacja spotkań opłatkowych i wieczerzy wigilijnych.
– Wizyty u osób chorych, samotnych i starszych.
– Organizacja spotkań mikołajkowych dla najmłodszych.

Społeczność szkolna zebrała pięć pudeł żywności i chemii, która dostarczyli do siedziby PCK w Krakowie a następnie pomagali w pakowaniu paczek w siedzibie PCK.

Dziękujemy serdecznie wszystkim Wolontariuszom, uczniom, rodzicom i nauczycielom zaangażowanym w akcję, za przyniesione produktów i poświęcony czas.