Uczeń Technikum Mechanicznego nr 15, klasy V Tma (technik mechatronik) Stanisław Kąc otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów za uzyskane osiągnięcia edukacyjne z roku szkolnego 2022/2023. Stypendia Prezesa Rady Ministrów to stypendia przyznawane przez Premiera.

Otrzymują je uczniowie szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, na podstawie wysokich wyników w nauce wykazujących szczególnie uzdolnienia w różnych dziedzinach wiedzy. Otrzymuje je uczeń, który: otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub uczeń, który wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach co najmniej dobre.

W czwartek 7 grudnia 2023 r. w auli Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z rąk Pani Haliny Cimer, Małopolskiej Wicekurator Oświaty uczeń klasy 5 Tma Technikum Mechanicznego nr 15 Stanisław Kąc odebrał dyplom potwierdzający, że w roku szkolnym 2023/2024 jest Stypendystą Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Ten Tytuł Stanisław odebrał już po raz trzeci z rzędu.

Całą ceremonię uświetnił chór z IX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie wykonując trzy utwory: Gaudeamus Igitur, Ojczyzna i Happy.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.