W dniu 15 listopada 2023 r. 11 uczniów z klas 2 Tau, 2 Tro, 3 Tpb, 5 Tau 5 T mb i 5 Tpb Technikum Mechanicznego nr 15 uczestniczyło w XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego DEUTSCHFREUND 2023. W ciągu 45 minut uczniowie rozwiązywali test wielokrotnego wyboru zawierający materiał językowy na zaawansowanym poziomie.

 Konkurs DEUTSCHFREUND jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste. Organizatorem konkursu jest firma edukacyjna Łowcy Talentów – JERSZ z Wrocławia.

Udział w konkursie był dla uczniów ZSM1 okazją do utrwalenia, poszerzenia i porównania swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej. Czekamy na wyniki!

Szkolnym koordynatorem konkursu była pani Barbara Jagiełło a członkiem komisji  konkursowej pani Katarzyna Wędrychowicz.