W środę 15 listopada 2023 r. przebywała z wizytą w ZSM nr 1 delegacja nauczycieli szkół zawodowych z St. Pölten, stolicy kraju związkowego Dolna Austria. W skład delegacji wchodzili: pan Martin Pfeffel – dyrektor Technicznej Szkoły Zawodowej Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt (HTL St. Pölten) wraz z trzema nauczycielami przedmiotów zawodowych, przedstawiciele Zespołu Szkół Ekonomicznych Höhere Lehranstalt für wirtschafliche Berufe (HLW St. Pölten) oraz prorektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej Pädagogische Hochschule Niederösterreich (PHNÖ St. Pölten).

Delegacji towarzyszył pan Dariusz Domajewski – zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

Podczas spotkania z panią dyrektor Barbarą Szymoniak i panem wicedyrektorem Waldemarem Nowakiem rozmawiano o systemach szkolnictwa w Polsce i w Austrii, o kierunkach kształcenia w ZSM nr 1 i w szkołach zawodowych w St. Pölten, rodzajach egzaminów, realizowanych projektach edukacyjnych oraz o możliwościach wzajemnej współpracy w branży mechanicznej w ramach programu Erasmus.

Goście zwiedzili pracownie zawodowe ZSM nr 1 i CKZ nr 1 i zapoznali się z tematyką i produktami projektów międzynarodowych realizowanych w ZSM nr 1.