Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły wzięli udział w akcji charytatywnej "Rodacy Bohaterom". Zostały stworzone trzy paczki żywnościowe, które wspierają Polaków na Kresach Wschodnich: kombatantów, sybiraków, nauczycieli, działaczy, seniorów, rodziny wielodzietne. Zebrane dary trafią m.in. na Litwę, Łotwę, Ukrainę, czy do Rumunii i Mołdawii.

Rodacy Bohaterom to program stworzony w 2009 roku przez Stowarzyszenie Odra-Niemen, dzięki spotkaniu z płk. Weroniką Sebastianowicz, Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi.
Rodacy Bohaterom to obok zbiórki darów dla weteranów, także szeroki obszar edukacji historycznej, dbanie o polskie kwatery na Kresach, szeroka współpraca ze środowiskiem kombatantów w Polsce i poza jej granicami.