W dniu 2 i 6 listopada 2023 r. w klasie 5 Tmb, 5 Tme, 5 Tma, 3 Tro/Tme oraz  2 Tro i 1 Tpb odbyły się lekcje prowadzone przez Fundację Instytut Zrównoważonej Energetyki w ramach projektu „Zorganizowanie i przeprowadzenie lekcji o energetyce i energii jądrowej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie całego kraju” realizowanego dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Prowadzącymi lekcje są głównie pracownicy uczelni wyższych posiadający doświadczanie w dziedzinie energetyki jądrowej, w naszej szkole gościł Pan dr inż. Mikołaj Oettingen z Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie.
Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję uczestniczyć w bardzo ciekawym wykładzie pt "Energetyka jądrowa". Celem zajęć było przekazanie podstawowych informacji dotyczących energetyki, roli transformacji energetycznej w ograniczaniu skutków zmian klimatu, bez emisyjnych źródeł energii, a w szczególności energetyki jądrowej. Aktywny udział w zajęciach, pozwolił przybliżyć uczniom takie zagadnienia jak: znaczenie energii oraz jej źródła, budowę i działanie elektrowni jądrowej, promieniowanie jonizujące i jego zastosowania oraz źródła informacji o energii jądrowej. Podczas wykładu była możliwość przeprowadzenia pomiarów promieniowania jonizującego za pomocą licznika Geigera-Müllera co wzbogaciło młodzież o nowe umiejętności. Na zakończenie każdej lekcji przeprowadzany był konkurs z wiedzy jaka została przekazana podczas prelekcji. Uczeń, który udzielił najwięcej poprawnych odpowiedzi na pytania wygrywał puzzle o elektrowni atomowej.
Dziękujemy Panu dr inż. Mikołajowi Oettingenowi za bardzo ciekawe zajęcia.