19 października 2023 r. odbyło się zebranie SU, na którym wybrano nowego przewodniczącego szkoły, którym został:

Jakub Ciaputa z klasy 3 Tpa     

 przew.jpg

 

Zastępcą przewodniczącego został: 


Artur Trybała z klasy 2 Tau


Na zebraniu wybrano także opiekuna SU, którym została pani mgr Barbara Bożek

 

Działania Samorządu Szkolnego w roku 2023/2024 

1.  09 listopada 2023 r. - pomoc oraz udział w organizacji apelu z okazji Święta Niepodległości we współpracy z p. Martą Baran (nauczyciel języka polskiego), promowanie postaw patriotycznych wśród uczniów. 

 2. 16 listopada 2023 r. - reprezentowanie szkoły w Turnieju Strzeleckim Trzech Techników we współpracy z p. Lucyną Mikułą (naczyciel wf),  działalność międzyszkolna, reprezentowanie szkoły i promowanie aktywnych sposobów spędzania czasu, oraz dobrej rywalizacji sportowej. 
 
3. 20 listopada 2023 r. - organizacyjne spotkanie SU: planowanie działań i inicjatyw w drugiej połowie semestru. 
 
4. 21 listopada 2023 r. -  organizacja Dnia Życzliwości we współpracy z panią psycholog Moniką Derdą (po raz pierwszy w ZSM nr 1): konkurs z nagrodami, zajęcia dla klas, działanie profilaktyczne.
 
5. 24 listopada 2023 r. - Organizacja międzyszkolnej dyskoteki andrzejkowej z udziałem ZSCH. Działalność międzyszkolna. 
 
6. 30 listopada 2023 r. -  Spotkanie z bratem Jackiem z zakonu braci mniejszych kapucynów w celu nawiązania współpracy w wolontariacie na rzecz osób w kryzysie bezdomności.
 
7. 06 grudnia 2023 r. - Organizacja akcji charytatywnej z okazji Mikołajek (6 grudnia). Chodzący kiermasz świąteczny, zbiórka pieniędzy na dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka wraz ze śpiewaniem piosenek o św. Mikołaju. Promowanie postaw prospołecznych i działalności charytatywnej. 
 
8. 13 grudnia 2023 r. - Udział przedstawicieli SU w międzyszkolnej wigilii Młodzieżowej Rady Krakowa oraz wigilii Samorządów Uczniowskich. Budowanie relacji międzyszkolnych. 
 
9. 14 grudnia 2023 r. – Organizacja Adwentowego Wydarzenia dla Twardzieli. Promowanie wartości, odpowiedzialności i świadomego kształtowania swojego charakteru oraz pozytywnej atmosfery w szkole.
 
10. 19 grudnia 2023 r. - Kolędowanie i składanie życzeń świąteczno-noworocznych uczniom naszej szkoły. Budowanie społeczności szkolnej i umiejętności dobrego świętowania. 
 
11. 21 grudnia 2023 r. - Składanie życzeń oraz kolędowanie dla dyrekcji, grona pedagogicznego oraz pracowników szkoły.