DominikNowak4TPA20 października 2022 r. odbyło się zebranie SU, na którym wybrano nowego przewodniczącego szkoły, którym został:
Dominik Nowak z klasy 4 Tpa
Zastępcą przewodniczącego został:
Eryk Ruta z klasy 4 Tmb
Sekretarzem SU został Jakub Derlaga z klasy 3 Tma

Na zebraniu wybrano także opiekuna SU, którym została pani mgr Barbara Bożek