19 października 2023 r. odbyło się zebranie SU, na którym wybrano nowego przewodniczącego szkoły, którym został:

Jakub Ciaputa z klasy 3 Tpa     

 przew.jpg

 

Zastępcą przewodniczącego został: 


Artur Trybała z klasy 2 Tau


Na zebraniu wybrano także opiekuna SU, którym została pani mgr Barbara Bożek