Statut Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 - statut ZSM nr 1

Statut Technikum Mechanicznego nr 15statut TM nr 15


Statut Branżowej Szkoły I Stopnia nr 14 - statut BSIs nr 14