W dniach 14 – 21 marca 2023 r. realizowany był polsko-niemiecki projekt uczniów ZSM nr 1 i szkoły partnerskiej BBS1 w Moguncji kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Projekt nosił tytuł „Technika łączy – budowa i funkcjonowanie klimatyzacji samochodowej.” W projekcie uczestniczyli uczniowie Technikum Mechanicznego nr 15 z klasy 4Tpa: Tadeusz Starowicz, Szymon Ukleja, Marcin Wódz, Aleksander Czekaj, Jakub Wójcik, Mateusz Szczepaniak, Dominik Fic i z klasy 4Tpb: Krzysztof Niedziółka, Aleksander Wenner, Filip Matyjewicz, Filip Wilk. Podczas wizyty w ZSM1 uczniowie niemieccy zwiedzili szkołę, zostali zapoznani z wyposażeniem pracowni zawodowych ZSM1 i CKZ1, oraz odwiedzili bibliotekę szkolną, gdzie obejrzeli film o patronie szkoły, Szczepanie Humbercie. Poznali również polski system szkolnictwa zawodowego, a następnie pracowali wraz z uczniami polskimi nad tematyką projektu. Praca odbywała się w czterech grupach polsko-niemieckich, a językiem komunikacji był język angielski. Uczniowie pracowali z zapałem stosując różne metody i formy pracy. Z powodzeniem przyswajali nowe zagadnienia teoretyczne wraz z fachową terminologią, doceniając wartość języka angielskiego jako podstawy wzajemnej komunikacji. W ramach projektu uczniowie niemieccy odbyli również praktykę w serwisach samochodowych w firmie Mercedes – Sobiesław Zasada Automotive Kraków, gdzie mieli okazję zastosować w praktyce wiedzę nabytą u siebie w Niemczech.

Na program kulturowy złożyło się wspólne zwiedzanie Krakowa (gra miejska), Fabryki Schindlera, Kopalni Soli w Wieliczce oraz Miejsca Pamięci i Muzeum w Oświęcimiu-Brzezince. Gościom bardzo podobały się zabytki i atmosfera Krakowa oraz unikatowa kopalnia soli. Szczególnym przeżyciem dla młodych Niemców była wizyta w Muzeum w Oświęcimiu-Brzezince, gdzie zetknęli się z żywą historią okrucieństwa wojny i masowej zagłady. Wszyscy byli bardzo poruszeni, wiele rozmawiali o tym ze sobą podkreślając, że nigdy nie wolno zapominać o cierpieniach jakie ludzie zgotowali milionom ludzi. Podczas dyskusji po zakończonym zwiedzaniu stwierdzono, że historia niestety do dziś niewiele ludzkość nauczyła i dlatego nigdy nie wolno zapominać o Oświęcimiu.

Czas wolny uczestnicy projektu spędzali na grze w kręgle, grze na fliperach, spacerach po mieście, wspólnych dyskusjach.

Podczas uroczystej gali podsumowującej projekt uczniowie przedstawili w formie prezentacji multimedialnej w języku angielskim efekty wspólnej pracy dotyczącej zasad działania klimatyzacji w pojazdach samochodowych. Wszyscy zgodnie przyznali, że podczas projektu wiele się nauczyli, zżyli się z sobą i przekonali, jak wiele ich łączy.

Na zakończenie goście z Niemiec wyrazili wdzięczność za zorganizowanie ciekawego programu pobytu, za otwartość, gościnność, serdeczne przyjęcie i zaangażowanie zarówno nauczycieli, jak i uczniów, dzięki czemu, jak stwierdzili, wizyta w Krakowie przekształciła się „w odwiedziny u przyjaciół”.

Koordynatorami projektu ze szkoły BBS1 byli: p. Sabina Homann-Grabbe – nauczycielka języka angielskiego  i p. Frank Wiss – nauczyciel przedmiotów zawodowych. Ze strony polskiej projekt koordynowali: p. Barbara Szymoniak – dyrektor szkoły, p. Waldemar Nowak – wicedyrektor szkoły i p. Alicja Grzywaczyk – nauczycielka języka angielskiego. 

Przy realizacji projektu współpracowały nauczycielki języków obcych: p. Irena Sroczyńska, p. Magdalena Świsterska i p. Eliza Kargol (język angielski) oraz p. Danuta Pokrzywka i p. Katarzyna Wędrychowicz (język niemiecki). Pomocą merytoryczną służyli: p. Andrzej Włodarz i p. Marcin Kowalczyk – nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Dla obu stron projekt stanowił po raz kolejny okazję do nawiązania nowych kontaktów, sprawdzenia i poszerzenia wiedzy językowej i zawodowej, wymiany doświadczeń i zaplanowania dalszych wspólnych projektów.

Projekt był finansowany m.in. ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz Rady Rodziców Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.