Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023
dla uczniów Technikum Mechanicznego nr 15 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 14:


1. 31.10.2022 r.
2. 28.04.2023 r. - Zakończenie nauki dla klas maturalnych
3. 02.05.2023 r.
4. 04.05.2023 r. - Egzamin maturalny z języka polskiego
5. 05.05.2023 r. - Egzamin maturalny z języka angielskiego
6. 08.05.2023 r. - Egzamin maturalny z matematyki
7. 09.06.2023 r. - Egzamin zawodowy w części praktycznej
8. 20.06.2023 r.
9. 21.06.2023 r.
10. 22.06.2023 r.