Druki wniosków dostępne są w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej - Zalacznik_nr_1_ZFSS_2022.pdf

Osoby składające wniosek o świadczenie socjalne po raz pierwszy w bieżącym roku kalendarzowym są zobowiązane dołączyć oświadczenie o dochodach - załącznik nr 5 - Zalacznik_nr_5_ZFSS_2022_dochody.pdf