Druki wniosków dostępne są w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej:

- wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dzieci załącznik nr 4 - Wn o dofin do wyp dzieci Załącznik nr 4 ZFŚS

- wniosek o dofinansowanie do wypoczynku załącznik nr 3 - Wn o dofin do wyp Załącznik nr 3 ZFŚS

- wniosek o zapomogę losową załącznik nr 2 -  Wn o zap los Załącznik nr 2 ZFŚS

-wniosek o zapomogę socjalną załącznik nr 1 -  Wn o zap soc Załącznik nr 1 ZFŚS

 

Osoby składające wniosek o świadczenie socjalne po raz pierwszy w bieżącym roku kalendarzowym są zobowiązane dołączyć

- oświadczenie o dochodach załącznik nr 5 - oświadczenie o dochodach 2024r.