Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty na:

DOPOSAŻENIE PRACOWNI MECHATRONIKI, AUTOMATYKI I ROBOTYKI

 Dokumentacja zapytania znajduje się na stronie BIP ZSM1 w zakładce doposażenie pracowni dokumenty

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług transportowych - wynajem autokarów na wycieczki integracyjne dla uczniów ZSM nr 1

Zapytanie ofertowe wynajem autokarów  - Zapytanie ofertowe wynajem autokarów

Zapytanie ofertowe wynajem autokarów zał. 1 -  Zapytanie ofertowe wynajem autokarów zał. 1

Zapytanie ofertowe wynajem autokarów zał. 2 -  Zapytanie ofertowe wynajem autokarów zał. 2

 

Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty cenowej namalowanie sali lekcyjnej.

Zapytanie ofertowe - zaytanie_ofertowe.pdf

Ogłoszenie - ogloszenie_49.pdf

Dokumentacja zamówienia znajduje się na stronie BIP ZSM1 zakładce - https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=152140

oraz na plafotmie e-zamówienia pod numerem: 2022/BZP 00502191