W  dniach 29 maja – 2 czerwca 2023 r. grupa 16-tu uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami (mgr inż. Waldemar Nowak, mgr Karolina Kozioł, mgr inż. Marian Mazgaj, mgr Magdalena Świsterska) wzięła udział w projekcie finansowanym w ramach grantu V4 – współpracy między szkołami z państw grupy wyszehradzkiej. Szkołą partnerską była szkoła BGSZC Szily Kálmán Műszaki Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium w Budapeszcie i tam też realizowany był projekt.

Obie szkoły są technikami, a projekt zakładał wspólne działania polskich i węgierskich uczniów w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych i przedsiębiorczości. Uczniowie polscy i węgierscy wzięli udział w spotkaniach zorganizowanych przez szkołę węgierską, w ramach których poznali system oświaty na Węgrzech, zapoznali się z zasadami i zwyczajami panującymi w szkole oraz na Węgrzech w ogóle, a także zwiedzili warsztaty i laboratoria, wyposażone w sprzęt z branży mechanicznej, hydraulicznej, pneumatycznej, automatycznej etc. w których odbywają się zajęcia praktyczne.

Ponadto uczniowie odbyli dwie wizyty zawodoznawcze. Jedną ze zwiedzanych firm był koncern Knorr Bremse z główną siedzibą firmy w Monachium - wiodącym producentem systemów hamulcowych do pojazdów szynowych i użytkowych na rynku światowym. Jako technologiczna machina firma Knorr-Bremse napędza od ponad 110 lat w znaczący sposób rozwój, produkcję, dystrybucję i serwis nowoczesnych systemów hamulcowych.

Drugą firmą była firma Festo – wiodący koncern zajmujący się produkcją wykorzystującą technologie 4.0, który ma również ogromną bazę dydaktyczną i współpracuje z wieloma uczelniami i szkołami na świecie.

Wizyty profesjonalne jako jedno z działań projektowych były także dobrą okazją do poznania i poszerzenia wiedzy na temat wykorzystania maszyn i urządzeń w obszarze najnowszych technologii. Uczniowie mogli zadawać pytania dotyczące funkcjonowania firmy, wymagań wobec przyszłych pracowników, przyszłej kariery i zarobków. Dzięki temu dowiedzieli się, że ww. konceny szybko i elastycznie reagują na wyzwania lokalnych rynków pracy. Jednostki te są nie tylko doskonale wyposażone w urządzenia techniczne, ale także posiadają odpowiednią kadrę dydaktyczną, by sprostać wymaganiom rynku pracy. Możliwość konsultacji z przedstawicielami kadry dała uczniom niezbędną wiedzę potrzebną do tego, by na zakończenie wspólnego wydarzenia przygotować prezentację na temat sylwetki absolwenta technikum w odniesieniu do wymagań Przemysłu 4.0 - projekt przemysł 4.0

Oprócz kwestii zawodoznawczych, które były podstawą projektu, uczniowie mieli możliwość zwiedzić stolicę Węgier – Budapeszt i zobaczyć najważniejsze i najpiękniejsze atrakcje turystyczne. Dzięki uprzejmości pracowników szkoły węgierskiej, która wydelegowała nauczycieli do towarzyszenia nam w zwiedzaniu, mogli dowiedzieć się ciekawostek historycznych i architektonicznych o tym wyjątkowo bogatym w historię i sztukę mieście. Była to też dobra okazja do spróbowania lokalnego węgierskiego jedzenia.

Mamy nadzieję na możliwość realizacji kolejnego projektu w ramach współpracy państw grupy wyszehradzkiej.