STAŻ WAKACYJNY - informacje i dokumenty rozliczeniowe dla Ucznia

Informatorinformator

Wniosek o przyznanie stypendiumwniosek o przyz. st.

Dziennik Stażudziennik stażu

Certyfikatcertyfikat

Ksero legitymacji szkolnej

Autotestautotest

Skompletowane dokumenty odbywających staż w lipcu należy złożyć w terminie 1-7 sierpnia 2023 r., natomiast odbywający staż w sierpniu w terminie 31 sierpnia-6 września 2023 r. w godzinach 8:00-15:00 w gabinecie wicedyrektorów.