Nauczyciele uczący w Technikum Mechanicznym nr 15 i Branżowej Szkole I Stopnia nr 14 są do dyspozycji Rodziców w dniach, kiedy odbywają się zebrania z Rodzicami w terminach ustalonych na rok szkolny 2023/2024.
Można umówić się z dyrekcją telefonicznie przez sekretariat szkoły: tel. 12 422 68 0