Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty cenowej namalowanie sali lekcyjnej.

Zapytanie ofertowe - zaytanie_ofertowe.pdf

Ogłoszenie - ogloszenie_49.pdf

Dokumentacja zamówienia znajduje się na stronie BIP ZSM1 zakładce - https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=152140

oraz na plafotmie e-zamówienia pod numerem: 2022/BZP 00502191