Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty cenowej na:

"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania toalety nr 100 do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku zabytkowym Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie al. Mickiewicza 5 wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i wymaganymi decyzjami administracyjnymi."

Dokumentacja zamówienia znajduje się na stronie BIP ZSM1 - https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=156974