Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty cenowej na: Opracowanie dokumentacji projektowej na odnowienie gzymsów poddachowych w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie al. Mickiewicza 5 wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i wymaganymi decyzjami administracyjnymi.
Dokumentacja zamówienia znajduje się na stronie BIP ZSM1 -https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=153476