STAŻ WAKACYJNY - dokumenty dla Pracodawcy

 

Informatorinformator pracodawcy 2023

Oświadczenie o oddelegowaniuoświadczenie o oddelegowaniu

Protokół przekazania materiałówprotokół przekazania

Certyfikatzałącznik nr 3

Oświadczenie o poniesionych kosztachzałącznik nr 4

 

Rekrutacja na staże wakacyjne

W ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych - 2 edycja w branży mechanicznej w Gminie Miejskiej Kraków" ogłaszamy rekrutację uczniów na staż wakacyjny w lipcu lub sierpniu 2023 r.

Zainteresowanych uczniów prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie:

- Regulamin - regulaminst

oraz złożenie:

- Deklaracja dla przedsiębiorcy - deklaracja dla przedsiębiorcy
- załącznik nr 2 - formularz zgłoszeniowy-zał. 2
- załącznik nr 4 - deklaracja uczestnictwa- zał. 4
- załącznika nr 5 - oświadczenie branża M - zał.5
- załącznik nr 6 - zakres danych osobowych - zał. 6
- załącznik nr 7 - oświadczenie o braku udziału - zał. 7

Staż trwa 4 tygodnie w okresie wakacji od 3 lipca do 1 sierpnia 2023 r. lub od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r.(150 godz. realizowanych przez 22 dni robocze, po max. 7 godz. dziennie, bez sobót i niedziel) u pracodawcy. Przedsiębiorcą może być firma o profilu działalności zgodnym z zawodem kształcenia.

Po odbyciu stażu uczeń otrzymuje wypłatę tzw. stypendium stażowe w kwocie 2300 zł netto/brutto.

Zainteresowani uczniowie składają wypełnione, podpisane "BEZ DAT" dokumenty wraz z deklaracją dla przedsiębiorcy spakowane w kopertę lub koszulkę biurową w terminie od 11 maja 2023 r. do 24 maja 2022 r. do brązowej skrzynki znajdującej się przy pokoju nauczycielskim.

W stażu mogą brać udział uczniowie:
- którzy nie brali udziału w stażu roku 2021 i 2022
- na 30 czerwca 2023 r. mają ukończone minimum 16 lat,
- którzy mają średnią ocen z I semestru i frekwencję z I semestru potwierdzoną przez wychowawcę na zał. 2.

Pozostałą dokumentację projektową uczniowie będą składać po ogłoszeniu wyników rekrutacji, przed rozpoczęciem kursu.

 

Małopolska Chmura Edukacyjna edycja VII

 „Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi uczelniami wyższymi z Małkopolski oraz organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne.

Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna realizowane jest przez projekty które są wzajemnie ze sobą powiązane i obejmują:

  • wyposażenie szkół i uczelni wyższych w sprzęt służący do komunikacji poprzez sieć internetową w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna realizowanego z RPO WM 2014-2020 Poddziałanie 2.1.3 E-usługi w edukacji, którego liderem jest Akademia Górniczo-Hutnicza, a Województwo Małopolskie – wraz z uczelniami wyższymi oraz organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne – partnerem
  • koordynacja realizacji zajęć edukacyjnych w technikach i liceach, z przedmiotów ogólnych w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna-nowy model nauczania”
  • koordynacja i realizacja zajęć z przedmiotów zawodowych dla techników w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego II”
  • realizacja zajęć edukacyjnych w technikach i liceach, z przedmiotów ogólnych w ramach realizacji projektów konkursowych

Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych w Regionie poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię. informacyjno-komunikacyjnych, co pozwoli na podniesienie poziomu nauczania oraz kształtowanie kompetencji kluczowych. Dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych otrzymają możliwość kontaktu z nauką, będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty przy wsparciu najlepszych uczelni, co ułatwi im wybór właściwego kierunku studiów. Z kolei uczelnie będą miały możliwość współpracy z najzdolniejszymi uczniami w Małopolsce.

Zajęcia dla uczniów liceów i techników prowadzone są przez pracowników naukowych uczelni wyższych przy współpracy z nauczycielami ze szkół do których uczęszczają uczniowie w oparciu o nowoczesne techniki informacyjno-komunikacyjne, umożliwiające wytwarzanie, przetwarzanie materiałów dydaktyczno-edukacyjnych, zdalną współpracę nauczycieli akademickich i szkół.

Do celów ogólnych należą:

  • wykreowanie innowacyjnego środowiska wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT bazującego na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej,
  • umożliwienie uczelniom bezpośredniej współpracy z najzdolniejszymi uczniami Małopolski,
  • zwiększenie świadomości uczniów dot. wyboru kierunku studiów,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym i zwirtualizownej przestrzeni edukacyjnej szkoły wyższej,
  • sprawdzenie w praktyce innowacyjnych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii komunikacyjno-informatycznych i możliwości ich adaptacji w przyjętym środowisku.

Pilotażowe wdrożenie modelu chmury edukacyjnej objęło 21 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego oraz 6 wiodących uczelni w Krakowie (Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Rolniczy).