„Krwiodawstwo to piękna i szlachetna misja niesienia dobra. Wszyscy wiemy, że krew jest niezastąpionym darem, którego nie można kupić ani wyprodukować. Może go ofiarować wyłącznie człowiek – powiedział Waldemar Kraska Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.”

 

15 litrów 200 ml Krwi w ramach wiosennej akcji krwiodawstwa. 18 kwietnia 2023 r - Wiosenna akcja krwiodawstwa w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 przyniosła 15 litrów 200 ml honorowo oddanej krwi w naszych szkolnych murach.

gallery}nowelogo{/gallery}

29 litrów 250 ml Krwi w ramach zimowej akcji krwiodawstwa

16 lutego 2023 r - Zimowa akcja krwiodawstwa w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 przejdzie do historii, ponieważ 29 litrów 250 ml to rekordowe honorowe oddawanie krwi w naszych szkolnych murach. W ramach Turnieju "Młoda Krew Ratuje Życie" w ramach obecnego roku szkolnego wszyscy honorowi krwiodawcy z 24 Klubu HDK PCK przy ZSM nr 1 od września oddała 81 litrów krwi.

Jesienna listopadowa akcja oddawania krwi w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 zgromadziła 30 dawców, którzy oddali 13 litrów 500 ml a w sumie po dwóch akcjach oddaliśmy 29 litry 250 ml.