We wszystkich sprawach dotyczących rodziców prosimy o kontakt na adres e-mail Rady Rodziców: radarodzicow[at]zsm1.krakow.pl