Podręczniki dla klas I, dla zawodów nauczanych w Technikum Mechanicznym nr 15 i w Branżowej Szkole I stopnia nr 14 - propozycja na rok szkolny 2022/2023

Technikum Mechaniczne nr 15:
Technik automatyk -TM-podreczniki-Tech._Automatyk-2022-2023.pdf
Technik mechanik - TM-podreczniki-Tech._Mechanik-2022-2023.pdf
Technik pojazdów samochodowych - TM-podreczniki-Tech._Poj._Sam.-2022-2023.pdf
Technik mechatronik - TM-podreczniki-Tech._Mechatronik-2022-2023.pdf
Technik robotyk - TM-podreczniki-Tech._Robotyk-2022-2023.pdf

Branżowa Szkoła I stopnia nr 14:
Elektromechanik pojazdów samochodowych - SBI-podreczniki-Elektr._Poj._Sam.-2022-2023.pdf
Mechanik pojazdów samochodowych - SBI-podreczniki-Mech._Poj._Sam.-2022-2023.pdf