Informacja dla Rodziców - miejskie programy sportowe dla dzieci i młodzieży.

Szanowni Państwo,

przekazuję informację dotyczącą miejskich programów sportowych dla dzieci i młodzieży, zamieszczoną na stronie internetowej Portalu Edukacyjnego w zakładce dedykowanej Rodzicom - Krakowska Szkoła Współpracy:
http://portaledukacyjny.krakow.pl/start/197704,artykul,krakowska_szkola_wspopracy.html

Miejskie programy sportowe realizowane bezpośrednio przez Wydział Sportu - mpsr.pdf.docx

Zajęcia sportowe realizowane przez Wydział Sportu - informacja dla rodziców uczniów krakowskich szkół - Miejskie-programy.pdf