W ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych - 2 edycja w branży mechanicznej w Gminie Miejskiej Kraków" ogłaszamy rekrutację uczniów na staż wakacyjny w lipcu lub sierpniu 2023 r.

Zainteresowanych uczniów prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie:

- Regulamin - regulaminst

oraz złożenie:

- Deklaracja dla przedsiębiorcy - deklaracja dla przedsiębiorcy
- załącznik nr 2 - formularz zgłoszeniowy-zał. 2
- załącznik nr 4 - deklaracja uczestnictwa- zał. 4
- załącznika nr 5 - oświadczenie branża M - zał.5
- załącznik nr 6 - zakres danych osobowych - zał. 6
- załącznik nr 7 - oświadczenie o braku udziału - zał. 7

Staż trwa 4 tygodnie w okresie wakacji od 3 lipca do 1 sierpnia 2023 r. lub od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r.(150 godz. realizowanych przez 22 dni robocze, po max. 7 godz. dziennie, bez sobót i niedziel) u pracodawcy. Przedsiębiorcą może być firma o profilu działalności zgodnym z zawodem kształcenia.

Po odbyciu stażu uczeń otrzymuje wypłatę tzw. stypendium stażowe w kwocie 2300 zł netto/brutto.

Zainteresowani uczniowie składają wypełnione, podpisane "BEZ DAT" dokumenty wraz z deklaracją dla przedsiębiorcy spakowane w kopertę lub koszulkę biurową w terminie od 11 maja 2023 r. do 24 maja 2022 r. do brązowej skrzynki znajdującej się przy pokoju nauczycielskim.

W stażu mogą brać udział uczniowie:
- którzy nie brali udziału w stażu roku 2021 i 2022
- na 30 czerwca 2023 r. mają ukończone minimum 16 lat,
- którzy mają średnią ocen z I semestru i frekwencję z I semestru potwierdzoną przez wychowawcę na zał. 2.

Pozostałą dokumentację projektową uczniowie będą składać po ogłoszeniu wyników rekrutacji, przed rozpoczęciem kursu.