W piątek 28 kwietnia 2023 r. odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas czwartych maturalnych Technikum Mechanicznego nr 15. Podczas uroczystości dyrektor ZSM nr 1 Pani mgr Barbara Szymoniak podziękowała wychowawcom za zaangażowanie i pracę opiekuńczo - wychowawczą, rodzicom za wsparcie i współpracę.

Pogratulowała ukończenia szkoły tegorocznym absolwentom, życząc sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. W imieniu Rady Rodziców głos zabrał ustępujący przewodniczący Pan Paweł Jednacz, który na ręce dyrekcji szkoły złożył podziękowania dla wszystkich nauczycieli za pracę i serce włożone w wychowanie i edukację młodych ludzi.
Serdeczne podziękowania wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły w imieniu tegorocznych maturzystów przekazał Kacper Sraga z klasy 4 Mtb. W imieniu Samorządu Szkolnego absolwentów pożegnał przewodniczący Dominik Nowak z klasy 4 Tpa.
Tradycyjnie już po raz XI odbyła się Gala Humbertów, na której absolwentom Technikum Mechanicznego nr 15 zostały wręczone statuetki tzw. Humberty w pięciu kategoriach:

- najlepszy absolwent,

- osobowość szkolna,

- honorowy krwiodawca,

- najlepszy wolontariusz,

- najlepszy w zawodzie.

Laureatami "Humbertów" w roku 2023 zostali gala Humbertów 23


Na zakończenie uroczystości pani Dyrektor mgr Barbara Szymoniak wręczyła najlepszym uczniom dyplomy uznania, nagrody i wyróżnienia za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia edukacyjne oraz nagrody za czytelnictwo, a pan Wicedyrektor mgr Piotr Duda wręczył Dyplomy Honorowego Krwiodawstwa.

Wychowawcami klas czwartych maturalnych Technikum Mechanicznego nr 15 w roku szkolnym 2022/2023 byli:

4 At - Technik mechanik - mgr Magdalena Świsterska,

4 Ta - Technik automatyk - mgr Karolina Kozioł,

4 Tsa - Technik pojazdów samochodowych - mgr Alicja Grzywaczyk,

4 Tsb - Technik pojazdów samochodowych - mgr Bogusław Zając,

4 Mta - Technik mechatronik - mgr Justyna Podziomska,

4 Mtb - Technik mechatronik - mgr Monika Wójcik.