28 kwietnia 2023 r.o godz. 10.00 na dużej sali gimnastycznej odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych Technikum Mechanicznego nr 15.

Wykaz sal na spotkanie z wychowawcami i rozdanie świadectw - wykaz sal