Od 13 do 17 marca 2023 r. w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie obchodzony był Tydzień Humbertowski poświęcony Patronowi szkoły Szczepanowi Humbertowi. W tygodniu tym uczniowie uczestniczyli w szeregu wydarzeń przybliżających sylwetkę i działalność Szczepana Humberta, a szczególnie jego Testament, na mocy którego powstał Instytut Techniczny - zalążek Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie.


W ramach Tygodnia Humbertowskiego odbyło się wiele działań:

- Uczniowie uczestniczyli w zajęciach tematycznych prowadzonych przez wychowawców klas i polonistów. Były to zajęcia z wykorzystaniem prezentacji i materiałów zawierających teksty źródłowe dotyczące patrona.

- Odwiedzali również wystawę umieszczoną w przestrzeni szkolnej, która dotyczyła sylwetki patrona oraz przedstawiała tekst jego Testamentu, Urządzenia Instytutu Technicznego i pierwszego Statutu Instytutu Technicznego.

- Oglądali prezentacje o Szczepanie Humbercie i historii szkoły na telewizorach w szkolnych korytarzach.

- Brali udział w  pokazie filmu o Szczepanie Humbercie w reżyserii mgra Marka Tuchowskiego przygotowanego przez koło historyczne.

- Uczniowie klas pierwszych, wraz z wychowawcami realizowali zadania "Gry miejskiej - Śladami Szczepana Humberta w Krakowie", podczas których zobaczyli miejsca związane z działalnością patrona. Podczas wycieczki uczniowie mieli za zadanie wykonać fotografie oglądanych obiektów, a następnie przygotować plakat. Realizacja Gry Miejskiej z powodów logistycznych odbyła się jesienią.
- Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w Konkursie Wiedzy o Patronie i Historii Szkoły. Celem konkursu było przybliżenie młodzieży sylwetki patrona i genezy powstania szkoły. Pierwszy etap konkursu odbył się 13 i 14 marca, uczniowie odpowiadali pisemnie na 14 pytań. Trzech uczniów z każdej klasy pierwszej zostało wybranych do drugiego etapu.

- 16 marca odbył się 2 etap Konkursu wiedzy o patronie szkoły Szczepanie Humbercie, w który wzięły udział drużyny wszystkich klas 1 i uroczysta akademia podsumowująca cały Tydzień  Humbertowski. Uczniowie w 3 - osobowych drużynach z każdej klasy pierwszej odpowiadali na pytania, rozpoznawali postaci na obrazach, rozwiązywali krzyżówkę. Rywalizacja była zacięta i wyrównana, niezbędna była dogrywka.

Konkurs poprowadziła Elżbieta Sowińska a w jury zasiedli: Joanna Lasoń, Piotr Nalepa i Marek Tuchowski.

Całą akademię poprowadzili z prawdziwym zacięciem prezenterskim: Tadeusz Starowicz i Dominik Fic z klasy 4TPA

Wyniki rywalizacji konkursowej

Wydarzenie

1 Miejsce

2 Miejsce

3 Miejsce

Gra Miejska śladami Szczepana Humberta w Krakowie

1 MSB

1 TPB

1 TRO

Plakat

1 TMB

1 TMA

1 TRO, 1 MSA

I etap Konkursu wiedzy o patronie i historii szkoły

1 TPC

1 TPA

1TME

II etap Konkursu wiedzy o patronie i historii szkoły

1 TAU

1 MSA, 1 TME

1 TPB

Cały projekt w Tygodniu Humbertowskim

1 TMB

1 TME

1 TPC

 

- 16 i 17 marca w auli szkolnej odbył się spektakl „Człowiek serca. Rzecz o Szczepanie Humbercie”  autorstwa mgra Bogumiła Nowaka w reżyserii mgra Piotra Nalepy i mgr Elżbiety Sowińskiej przygotowany przez uczniów klasy 2 Tpb W rolę aktorów wcielili się:

Grzegorz Koźmic – Szczepan Humbert;

Marcin Barniak-Król Stanisław August Poniatowski;

Tomasz Myśliwiec, Artur Krowiak – Dworzanie;

Filip Łączny, Bartosz Lipiński – Przyjaciele Humberta;

Bartłomiej Krawczyk – Radny; Stanisław Sierżęga – Urzędnik.

Uczniowie bardzo zaangażowali się w pracę nad tekstem i grą autorską.

Scenografię do spektaklu wykonali z dużym talentem: Wiktor Borowiec, Mateusz Okrzesik, Filip Jałocha, Kacper Jakubik z klasy 4 Tau.

Oprawę muzyczną przygotowali: Patryk Cywicki z klasy 3 Tpb, Mateusz Pater, Igor Rerak z klasy 2 Tpb i Jakub Piekus z klasy 4 Tpa.

Oprawę fotograficzną i filmową zapewnili: Mateusz Szczepaniak z klasy 4 Tpa oraz Hubert Kotoniak i Kacper Więcek z klasy 2 Tpb.

Obsługę techniczną zapewnili: Oliwier Fugas, Stanisław Polczyk, Dominik Strączek z klasy 2 Tpb

Spektakl został przedstawiony 3 razy, tak by wszystkie 1 klasy mogły w nim uczestniczyć. Spotkał się z dużym aplauzem publiczności.

- 21 marca uczniowie klasy 1 Tma wraz z mgr Danutą Pokrzywką i mgr Robertem Gawłem udali się na Cmentarz Rakowicki, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze na grobie Szczepana Humberta oraz dyrektorów i profesorów Instytutu Technicznego, Państwowej Szkoły Przemysłowej i Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie. Wydarzenie to w tym roku było wyjątkowe, bo mgr Danuta Pokrzywka odszukała, na Cmentarzu Rakowickim groby osób związanych ze szkołą.

Dzięki wielu różnorodnym, zaplanowanym i zrealizowanym działaniom uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie mieli możliwość poznania sylwetki i utrwalenia wiedzy o niezwykłym człowieku, jakim był patron szkoły Szczepan Humbert.

Koordynatorami Tygodnia Humbertowskiego były: mgr Joanna Lasoń, mgr Elżbieta Sowińska, mgr Piotr Nalepa, w pracach organizacyjnych uczestniczyła również: mgr Danuta Pokrzywka.