simp

W dniu 3 lutego 2023 r. odbyła się Uroczysta Gala wręczenia nagród i dyplomów laureatom XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP TECHNIK-ABSOLWENT 2022. W konkursie tym absolwenci Technikum Mechanicznego nr 15 w ZSM nr 1 zajęli wysokie miejsca w klasyfikacji ogólnopolskiej w poszczególnych specjalnościach.

Laureatami konkursu zostali:

- Piotr Kęsek - absolwent kl. 4 At - II miejsce w specjalności "Technik Mechanik";
- Krzysztof Wójcik - absolwent kl. 4 Tsb - II miejsce w specjalności "Technik Pojazdów Samochodowych";
- Nikola Schrader - absolwentka kl. 4 Ta - III miejsce w specjalności "Technik Automatyk";
- Józef Nawara - absolwent kl. 4 Mta - III miejsce w specjalności "Technik Mechatronik".

Wyróżnienia w Konkursie otrzymali również:
- Maciej Dubiel - absolwent kl. 4 At - w specjalności "Technik Mechanik";
- Lidia Myśliwiec - absolwentka kl. 4 Tsb - w specjalności "Technik Pojazdów Samochodowych";
- Mateusz Kozioł, Jakub Kupiec, Bartosz Kogut oraz Paweł Piekarczyk - absolwenci kl. 4 Mta - w specjalności "Technik Mechatronik".

Jest to kolejny sukces uczniów naszej szkoły, którzy zostali docenieni za całokształt swoich osiągnięć podczas edukacji szkolnej i kształcenia w poszczególnych zawodach, w tym za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach oraz wysokie wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Podczas uroczystości zorganizowanej na Politechnice Warszawskiej - Wydział Mechaniczny Technologiczny nasi Absolwenci otrzymali dyplomy oraz nagrody z rąk Prezesa SIMP prof. dr hab. inż. Tomasza Chmielewskiego. Podziękowania i gratulacje wraz z wyrazami najwyższego uznania dla całego grona pedagogicznego za staranną i wszechstronną edukację młodzieży odebrała również uczestnicząca w uroczystości mgr Barbara Szymoniak, dyrektor ZSM nr 1.

Konkurs SIMP TECHNIK-ABSOLWENT ma na celu promowanie młodego pokolenia i szkół prowadzących kształcenie zawodowe w środowisku technicznym, uczelnianym oraz w całym społeczeństwie.

Naszym Laureatom gratulujemy sukcesu !!!

Zachęcamy też wszystkich uczniów do podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz wiedzy ogólnej, a także do udziału w konkursach i olimpiadach zewnętrznych.