akcja plakatowania szkoły 1 optimized

Akcja konkursu "Mistrzowie Energii" w Technikum Mechanicznym nr 15 wchodzącym w skład Zespołu
Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie objęła swym zasięgiem następujące aktywności:

1. Lekcje o tematyce związanej ze sposobami oszczędzania energii elektrycznej.
Dokumentacja fotograficzna z lekcji uczniowie wysyłali na adres:
samorzad_uczniowski@africamail.com; realizatorzy to nauczyciele przedmiotów: fizyka, chemia,
elektronika, elektrotechnika, informatyka, mechatronika, robotyka, obróbka mechaniczna, bhp,
lekcje przedmiotowe i lekcje wychowawcze o tematyce związanej ze sposobami oszczędzania energii
elektrycznej; zajęcia praktyczne w pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie - wykłady
na temat oszczędzania energii;
2. Wykonanie plakatów o tematyce związanej ze sposobami oszczędzania energii elektrycznej.
Galeria plakatów w TM 15 (ZSM 1). Realizatorami byli uczniowie TM 15 oraz nauczyciel plastyki,
którzy wykonali kilkadziesiąt plakatów ściśle związanych z ideą oszczędzania energii. Uczniowie
z plakatów stworzyli ogólnie dostępną galerię w centralnym miejscu szkoły. Mogli robić zdjęcia
swoich prac i wysyłać do swoich kolegów i znajomych.
3. Wykonanie zdjęć z własnego mieszkania lub z domu, na którym widać sposoby oszczędzania energii
elektrycznej. Wysłanie zdjęcia na adres : samorzad_uczniowski@africamail.com. Realizatorami byli
uczniowie i nauczyciele TM 15 a miejscami akcji były domy i mieszkania uczniów i nauczycieli TM 15;
4. Akcja dla osób (uczniów i nauczycieli TM 15) zamieszkujących w bloku, polegająca na zachęceniu
współmieszkańców do zgaszenia oświetlenia pomieszczeń o wyznaczonej godzinie, np. 21.00 na 15 minut
i zrobienie zdjęcia "zgaszonego bloku". Realizatorami akcji byli głownie uczniowie i nauczyciele
TM 15; miejsce realizacji akcji to bloki mieszkalne i domy uczniów w Krakowie i miejscowościach
w otoczeniu Gminy Miejskiej Kraków,
5. Akcja "Wymyśl jak można oszczędzić energię elektryczną". Opisy i rysunki pomysłów uczniowie
wysyłali na adres: samorzad_uczniowski@africamail.com; uczniowie przygotowali prezentacjĘ wybranych
pomysłów i zdjęć o tej tematyce;
6. Panele dyskusyjne z udziałem nauczycieli i uczniów z różnych branż i uczniów TM 15 o tematyce
związanej z oszczędzaniem energii w poszczególnych dziedzinach. Realizacja miała miejsce na lekcjach
wychowawczych i spotkaniach uczniów w ramach wymiany swoich doświadczeń w zakresie sposobów
oszczędzania energii.

Realizatorzy akcji – przedstawiciele samorządu szkolnego TM 15 (ZSM 1)
Koordynator – mgr inż. Waldemar Nowak