Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów Technikum Mechanicznego nr 15 za rok szkolny 2021/2022

W piątek 2 grudnia 2022 r. odbyła się uroczystość wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów w Auli A1 Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2 w Krakowie.

Wyróżnionym uczniom z województwa małopolskiego Pani Barbara Nowak - Małopolski Kurator Oświaty w serdecznych słowach gratulowała uzyskanych wyników w nauce, a następnie wręczyła dyplomy.

Dyplomy otrzymali - Artur Serafin uczeń klasy 4 Mtb (technik mechatronik - czteroletnie technikum) i Stanisław Kąc - uczeń klasy 4 Tma (technik mechatronik - pięcioletnie technikum).

Najlepsi uczniowie Technikum Mechanicznego nr 15, którzy w roku szkolnym 2021/2022 uzyskali najwyższą średnią ocen w szkole oraz promocję z wyróżnieniem otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023.

Uroczystość uświetnił wyjątkowym występem Chór V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.

Serdecznie gratulujemy Stypendystom wspaniałych wyników w nauce i życzymy im dalszych sukcesów edukacyjnych.